Sekcja Speleologiczna Polskiego Towarzystwa Przyrodników im. Kopernika liczy 57 członków (październik 2012 r.). Członkowie Sekcji są jednocześnie członkami Krakowskiego Oddziału PTP im. Kopernika. Zapisu do Towarzystwa dokonuje się wypełniając deklarację członkowską. Składka członkowska wynosi rocznie 20 zł. Walne Zebrania Członków Sekcji odbywają się podczas corocznych Sympozjów Speleologicznych.

Działalność Sekcji koordynowana jest przez Przewodniczącego oraz Zarząd Sekcji. Przewodniczący oraz członkowie Zarządu, spośród których powołuje się sekretarza, wybierani są na trzyletnią kadencję podczas Walnego Zebrania Członków Sekcji w głosowaniu jawnym.

W kadencji rozpoczynającej się w październiku 2011 r. i kończącej w październiku 2014 r. Skład zarządu przedstawia się nestępująco:
dr hab. E. Dumnicka (przerodniczaca) mgr W. Wróblewski (sekretarz) dr inz. J. Urban, dr hab. M. Gradziński, dr J. Partyka, dr A. Tyc, i mgr inz. A. Kapturkiewicz.

Sekcja Speleologiczna PTP im. Kopernika nie ma odrębnej siedziby. Jej formalnym adresem jest adres PTP im. Kopernika (ul. Podwale 1/2, 31-118 Kraków)