Sympozja Speleologiczne

Pierwsze sympozjum, w 1983 r., zostało zorganizowane i zrealizowane przez Kielckie Towarzystwo Naukowe. Kolejne sympozja organizowała już Sekcja Speleologiczna Polskiego Towarzystwa Przyrodników im. Kopernika, zwykle przy udziale osób reprezentujących różne instytucje naukowe, parki narodowe lub krajobrazowe a także kluby jaskiniowe. W kilku przypadkach współorganizatorami były organizacje oraz instytucje słowackie.

W przedstawionym poniżej wykazie podano numer kolejny sympozjum, datę jego realizacji, miejsce prowadzenia obrad oraz zakwaterowanie uczestników, a także region geograficzny, w którym odbywała się część terenowa sympozjum oraz informację o wydaniu materiałów (w nawiasie).


 1. 29.05-1.06.1963 r. Święta Katarzyna i Kielce. Góry Świętokrzyskie i Niecka Nidziańska
  (opublikowano materiały sympozjalne jako tom: "Seminarium Speleologiczne I Ogólnopolskiego Zjazdu Badaczy Krasu, Św. Katarzyna 1963", Kielce 1964).
 2. 14-16.11.1964. Hala Ornak, schronisko PTTK. Tatry Zachodnie.
 3. 3-5.10.1965. Częstochowa. Wyżyna Krakowsko-Częstochowska
  (opublikowano tom: "Materiały z III i IV Sympozjum Speleologicznego", Muzeum w Częstochowie, Częstochowa, 1971).
 4. 14-16.10.1966. Karpacz. Sudety
  (opublikowano tom: "Materiały z III i IV Sympozjum Speleologicznego", Muzeum w Częstochowie, Częstochowa, 1971).
 5. 6-8.10.1967. Kraków. Wyżyna Krakowska.
 6. 11-13.10.1968. Kalatówki, schronisko PTTK. Tatry Zachodnie.
 7. 10-12.10.1969. Lublin. Wyżyna Lubelska i Roztocze.
 8. 9-11.10.1970. Częstochowa. Wyżyna Częstochowska i Wyżyna Wieluńska.
 9. 9-11.06.1971. Lądek Zdrój. Sudety Wschodnie i Przedgórze Sudeckie.
 10. 9-11.06.1972. Kielce. Góry Świętokrzyskie i Niecka Nidziańska
  (opublikowano materiały sympozjalne w tomie: "Badania i udostępnienie jaskini Raj", Wyd. Geologiczne, Waszawa, 1974).
 11. 22-23.10.1977. Kraków i Ojców. Wyżyna Krakowska.
 12. 6-8.10.1978. Działoszyn. Wyżyna Wieluńska.
 13. 19-21.10.1979. Podlesice. Wyżyna Częstochowska.
 14. 22-24.10.1980. Mogilany k. Krakowa. Wyżyna Krakowska.
 15. 9-11.10.1981. Kalatówki, schronisko PTTK. Tatry Zachodnie
  (opublikowano materiały sympozjalne w czasopiśmie "Gacek", nr 20/41, z. 2, Kraków, 1985).
 16. 1-3.10.1982. Szczyrk. Beskid Śląski.
 17. 30.09-2.10.1983. Wojcieszów, Góry Kaczawskie.
 18. 5-7.10.1984. Żagań. Fortyfikacje koło Międzyrzecza.
 19. 11-12.10.1985. Ojców. Wyżyna Krakowska.
 20. 17-19.10.1986. Kielce. Góry Świętokrzyskie i Niecka Nidziańska
  (opublikowano materiały sympozjalne w czasopiśmie "Gacek", nr 22/43, Kraków, 1988).
 21. 23-25.10.1987. Kalatówki, schronisko PTTK. Tatry Zachodnie.
 22. 4-6.11.1988. Lądek Zdrój. Sudety Wschodnie.
 23. 4-5.11.1989. Kazimierz Dolny. Małopolski przełom Wisły.
 24. 27-28.10.1990. Inowrocław. Niż Polski (Piechcin, Bielawy, Wapienno).
 25. 19-20.10.1991. Krzemionki Opatowskie i Sudoł. Północna część Wyżyny Sandomierskiej (okolice Ostrowca Świętokrzyskiego).
 26. 17-18.10.1992. Chańcza k. Staszowa. Niecka Nidziańska (okolice Staszowa i Buska Zdroju).
 27. 15-17.10.1993. Krościenko n. Dunajcem. Pieniny, część polska i słowacka.
 28. 21-23.10.1994. Dukla. Beskid Niski.
 29. 20-22.10.1995. Zakopane. Tatry Wysokie, polskie i słowackie
  (opublikowano tom "Materiały Sympozjalne", Sekcja Speleol. PTP im. Kopernika, 1995).
 30. 18-20.10.1996. Kielce i Bocheniec. Góry Świętokrzyskie
  (opublikowano tom "Materiały Sympozjalne", Sekcja Speleol. PTP im. Kopernika, 1996).
 31. 17-19.10.1997. Ojców. Wyżyna Krakowska
  (opublikowano tom "Materiały 31. Sympozjum Speleologicznego", Sekcja Speleol. PTP im. Kopernika, 1997).
 32. 23-25.10.1998. Kamień Śląski. Wyżyna i Nizina Śląska
  (opublikowano tom "Materiały 32. Sympozjum Speleologicznego", Sekcja Speleol. PTP im. Kopernika, 1998).
 33. 22-24.10.1999. Jeziorowice k. Żarnowca. Wyżyna Krakowsko-Częstochowska, część środkowa
  (opublikowano tom "Materiały 33. Sympozjum Speleologicznego", Sekcja Speleol. PTP im. Kopernika, 1999).
 34. 20-22.10.2000. Kościelisko. Tatry Zachodnie, polskie i słowackie
  (opublikowano tom "Materiały 34. Sympozjum Speleologicznego" Sekcja Speleol. PTP im. Kopernika, Kraków, 2000).
 35. 26-28.10.2001. Gródek n. Dunajcem. Pogórze Karpackie, część środkowa
  (opublikowano tom "Materiały 35. Sympozjum Speleologicznego", Sekcja Speleol. PTP im. Kopernika, Kraków, 2001).
 36. 25-27.10.2002. Pińczów. Niecka Nidziańska
  (opublikowano tom "Materiały 36. Sympozjum Speleologicznego", Sekcja Speleol. PTP im. Kopernika, Kraków, 2002).
 37. 24-26.10.2003. Wojcieszów. Sudety
  (opublikowano tom "Materiały 37. Sympozjum Speleologicznego", Sekcja Speleol. PTP im. Kopernika, Kraków, 2003).
 38. 7-10.10.2004. Zakopane. Tatry Zachodnie, Tatry Bielskie, słowacki Spisz
  (opublikowano tom "Materiały 38. Sympozjum Speleologicznego", Sekcja Speleol. PTP im. Kopernika, Kraków, 2004).
 39. 7-10.10.2005. Starbienino. Pomorze Gdańskie
  (opublikowano tom "Materiały 39. Sympozjum Speleologicznego", Sekcja Speleol. PTP im. Kopernika, Kraków, 2005).
 40. 20-22.10.2006. Nowiny k. Kielc. Góry Świętokrzyskie
  (opublikowano tom "Materiały 40. Sympozjum Speleologicznego", Sekcja Speleol. PTP im. Kopernika, Kraków, 2006).
 41. 18-21.10.2007. Kletno. Sudety Wschodnie
  (opublikowano tom "Materiały 41. Sympozjum Speleologicznego", Sekcja Speleol. PTP im. Kopernika, Kraków, 2007).
 42. 24-26.10.2008. Tarnowskie Góry. Wyżyna Śląska
  (opublikowano tom "Materiały 42. Sympozjum Speleologicznego", Sekcja Speleol. PTP im. Kopernika, Kraków, 2008. Sympozjum dofinansowane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego).
 43. 16-18.10.2009. Zamość. Wyżyna Lubelska i Roztocze.
  (opublikowano tom "Materiały 43. Sympozjum Speleologicznego", Sekcja Speleol. PTP im. Kopernika, Kraków, 2009. Sympozjum dofinansowane przez: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Komitet Badań Czwartorzędu PAN).
 44. 8-10.10.2010. Wisła. Beskid Śląski.
  (opublikowano tom "Materiały 44. Sympozjum Speleologicznego", Sekcja Speleologiczna Polskiego Towarzystwa Przyrodników im. M. Kopernika Instytut Ochrony Przyrody PAN, Kraków, Kraków, 2010. Sympozjum dofinansowane przez: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Komitet Badań Czwartorzędu PAN).
 45. 20-23.10.2011. Ojców. Ojcowski Park Narodowy.
  (opublikowano tom "Materiały 45. Sympozjum Speleologicznego", Sekcja Speleologiczna Polskiego Towarzystwa Przyrodników im. M. Kopernika, Kraków, 2011. Sympozjum dofinansowane przez: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Komitet Badań Czwartorzędu PAN).
 46. 19-21.10.2012. Góra Świętej Anny.
  (opublikowano tom "Materiały 46. Sympozjum Speleologicznego", Sekcja Speleologiczna Polskiego Towarzystwa Przyrodników im. M. Kopernika, Kraków, 2012. Sympozjum dofinansowane przez: Komitet Badań Czwartorzędu PAN, Lhoist Polska, Górażdze Heidelberg Cement).
 47. 17-20.10.2013. Olsztyn.
  (opublikowano tom "Materiały 47. Sympozjum Speleologicznego", Sekcja Speleologiczna Polskiego Towarzystwa Przyrodników im. M. Kopernika, Kraków, 2013).
 48. 16-19.10.2014. Kletno.
  (opublikowano tom "Materiały 48. Sympozjum Speleologicznego", Sekcja Speleologiczna Polskiego Towarzystwa Przyrodników im. M. Kopernika, Kraków, 2014. Sympozjum dofinansowane przez: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego).
 49. 22-25.10.2015. Załęcze Wielkie.
  (opublikowano tom "Materiały 49. Sympozjum Speleologicznego", Sekcja Speleologiczna Polskiego Towarzystwa Przyrodników im. M. Kopernika, Kraków, 2015. Sympozjum dofinansowane przez: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Cementownia Warta, Zakłady Usługowe EZT, WKG Raciszyn).
 50. 20–23.10.2016. Kielce – Chęciny.
  (opublikowano tom "Materiały 50. Sympozjum Speleologicznego", Sekcja Speleologiczna Polskiego Towarzystwa Przyrodników im. M. Kopernika, Kraków, 2016. Sympozjum dofinansowane przez: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego).