Redakcja merytoryczna:
Jan Urban

Redakcja techniczna:
Adam Kapturkiewicz